ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พี่ต่าย ผศ. ดร. อุเทน ทับทรวง หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2563 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร และขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งบริหารล่าสุด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม. วลัยลักษณ์

utane